GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công ty TNHH NĂNG LƯỢNG NGỌC LONG

1. Thông tin cơ bản

Tên tiếng Việt : Công ty TNHH NĂNG LƯỢNG NGỌC LONG
Tên tiếng Anh : NANG LUONG NGOC LONG Company Limited
Tên viết tắt : NANGLUONGNGOCLONG CO., LD.
Trụ sở chính : Quốc lộ 17B, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng
Telephone : 0865.235.569 hoặc 0865 235 569
Fax
Website : nangluongngoclong.vn
Ngành nghề hoạt động : Cung cấp , lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời

 

2. Triết lý kinh doanh

–  Lấy con người làm nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững

–  Luôn đổi mới trong mọi hoạt động theo hướng nâng cao hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cho khách hàng

–  Hiệu quả là tiêu chí duy nhất để đánh giá doanh nghiệp mà năng suất làm việc là mũi xung kích.

–  Luôn phát huy sức sáng tạo, tinh thần đòan kết và sức mạnh tập thể

–  Lấy lợi nhuận hợp pháp – đạo đức kinh doanh làm nền tảng cho mọi thu nhập của công ty.

–  Chia sẽ thành công với cộng đồng.