Tên tiếng Việt : Công ty TNHH NĂNG LƯỢNG NGỌC LONG
Tên tiếng Anh : NANG LUONG NGOC LONG Company Limited
Tên viết tắt : NANGLUONGNGOCLONG CO., LD.
Trụ sở chính : Quốc lộ 17B, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng
Telephone : 0865.235.569 hoặc 0865.233.569
Fax :
Website : nangluongngoclong.vn
Ngành nghề hoạt động : Cung cấp, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời